Asigurare imobiliareObiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, care deţine bunuri în proprietate, în temeiul unui contract de locaţiune sau al unor alte titluri prevăzute de legislaţie cu formele proprietăţii: posesie, folosinţă şi dispoziţie.

Pot fi asigurate următoarele bunuri: clădiri, construcţii, edificii, diverse maşini şi utilaje, obiecte nefinisate din producţia şi construcţia capitală, utilaj de tehnică electronică, de multiplicare, de calcul şi radiotehnică, în stare bună; diverse mecanisme, materie primă şi materiale, mărfuri de la depozit şi încăperi comerciale, producţie finită, finisajul încăperilor şi alte bunuri conform circuitului civil.

Bunurile sunt asigurate pentru următoarele tipuri de riscuri:
1. “INCENDIU” (pachetul deplin), inclusiv:
– lovitură de trăsnet;
– avarierea reţelei electrice;
– explozie;
– incendiere.

2. “INUNDAŢIE” (pachetul deplin), inclusiv:
– revărsarea apei;
– ape subterane (freatice);
– avarierea apeductului;
– avarierea reţelei de canalizare;
– avarierea reţelei de încălzire;
– pătrunderea apei din încăperile vecine.

3. “DETERIORARE” (pachetul deplin), inclusiv:
– furtună, uragan, taifun, vârtej;
– cutremur de pământ;
– surparea solului;
– explozie;
– căderea obiectelor zburătoare.

4. “ACŢIUNI ILEGALE ALE TERŢELOR PERSOANE” (pachetul deplin), inclusiv:
– Huliganism, vandalism;
– Furt;
– Jaf, tâlhărie.

Dacă părţile nu au convenit altfel, protecţia de asigurare nu se extinde asupra:
– bunurilor, aflate la păstrare, comisie sau prelucrare;
– metalelor preţioase, bijuteriilor şi pietrelor semipreţioase sau articolelor din acestea;
– hârtiilor de valoare, obligaţiunilor, acţiunilor, banilor de hârtie, monedelor, timbrelor, diverselor documente, cărţilor de contabilitate sau altor registre de lucru;
– manuscriselor, placardelor, schiţelor, desenelor, fotografiilor, modelor, machetelor,
– operelor de artă, articolelor (obiectelor) rare, unicate, diverselor colecţii;
– altor bunuri, care conform specificului lor, a stării sau condiţiilor de păstrare trezesc îndoieli Asigurătorului;
– animalelor bolnave şi animalelor din regiunile aflate în stare de carantină;
– materialelor explozive;
– bunurilor aflate în zone de pericol sporit;
– clădirilor, construcţiilor şi altor bunuri aflate în stare de avariere.

În cazul înstrăinării bunurilor asigurate, dobînditorul are opţiunea de a menţine valabilitatea contractului de asigurare sau de a-l rezilia.

În cazul menţinerii valabilităţii contractului de asigurare, vînzătorul are obligaţia de a notifica asigurătorul, în decursul a 10 zile de la data înstrăinării, despre înstrăinarea bunurilor asigurate. În caz contrar, contractul de asigurare se consideră reziliat în momentul înstrăinării bunurilor. Asigurătorul, la rîndul său, va recalcula prima de asigurare pentru noul asigurat şi va reduce sau, respectiv, va majora prima de asigurare pentru perioada neexpirată a contractului de asigurare.

Tariful de asigurare reprezintă cota (calculată pe o unitate a sumei asigurate) a primei de asigurare plătite de Asigurat pentru o anumită perioadă. Cotele tarifare se stabilesc în dependenţă de categoria bunurilor, tipul şi gradul riscurilor, caracterul activităţii Asiguratului şi alţi factori.

Asiguratul are dreptul:
– Să încaseze despăgubirea de asigurare în mărimea pagubei reale suportate, în limitele sumei asigurate.
– Să încheie contract de asigurare în favoarea terţei persoane. În acest caz dreptul la încasarea despăgubirii de asigurare în baza contractului de asigurare îl deţine persoana indicată ca Beneficiar în contractul şi poliţa de asigurare;
– Să modifice condiţiile contractului de asigurare;
– Să rezilieze contractul de asigurare, conform prevederilor legislației în vigoare.