CARGOObiectul asigurării – interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de transportarea încărcăturii, care îi aparţine sau care i-a fost transmisă sub răspundere.

Contractul de asigurare poate fi încheiat atât pentru o transportare unică concretă, cât şi pentru traficul de încărcături pe parcursul unei anumite perioade de timp în loturi, în baza uneia dintre următoarele riscuri:

1. «Cu răspundere pentru toate riscurile»

Conform contractului de asigurare, încheiat în aceste riscuri se compensează următoarele cazuri asigurate:

  • • Paguba provocată prin deteriorarea sau distrugerea totală sau parţială a încărcăturii sau a unei părţi a ei.
  • • Pierderile, cheltuielile pentru avaria generală.
  • • Toate cheltuielile necesare şi raţionale operate pentru salvarea încărcăturii, precum şi pentru minimizarea pagubelor şi stabilirea mărimii lui, dacă prejudiciul este recuperat conform condiţiilor de asigurare.

2. «Cu răspundere pentru avaria particulară»

Contractul de asigurare, încheiat cu această condiţie acoperă următoarele riscuri:

  • • Paguba cauzată prin deteriorarea sau distrugerea deplină sau parţială a încărcăturii provocată de foc, fulger sau lovitură de trăsnet, furtună, vârtej sau altor calamităţi naturale, exploziei, naufragiu sau tamponării mijloacelor de transport sau aparatelor de zbor între ele sau lovirii lor de obiecte mobile sau imobile, aşezării navei pe un banc de nisip, prăbuşirii podurilor, deteriorării navei cu gheaţă, udării cu apă de după bord, precum şi în urma măsurilor întreprinse pentru salvarea încărcăturii sau stingerea incendiului;
  • • Paguba cauzată prin dispariţia fără urmă a mijlocului de transport;
  • • Paguba cauzată prin deteriorarea sau distrugerea deplină sau parţială a încărcăturii în urma accidentelor produse în timpul transportării, la încărcare, depozitare, descărcarea încărcăturilor şi alimentarea mijlocului de transport cu combustibil şi la oricare alte operaţiuni tehnologice necesare.

 

3. «Fără răspundere pentru deteriorări, cu excepţia cazurilor de naufragiu».

Conform contractului de asigurare, încheiat pentru acoperirea acestui risc, sunt compensate numai pagubele cauzate prin distrugerea sau deteriorarea deplină sau parţială a încărcăturii asigurate şi pentru deteriorarea încărcăturii numai în rezultatul distrugerii depline a mijlocului de transport, inclusiv pagubele, cheltuielile şi cotele pe avaria generală, raportate la marfă.

Nu se compensează pagubele, survenite ca urmare:
a) a diverse acţiuni şi măsuri militare şi a consecinţelor acestora, deteriorării sau distrugerii în urma exploziilor de mine, torpile, bombe şi alte arme militare, acţiuni piratereşti, precum şi consecinţe ale războiului civil, tulburări de masă şi greve, confiscare, rechiziţie, arestare sau distrugerea încărcăturilor din ordinul instanţelor militare şi civile;
b) a acţiunii directe sau indirecte a exploziei atomice, radiaţiei sau infectare radioactivă, legată de orice gen de aplicare a energiei atomice şi aplicarea materialelor fuzibile;
c) a neglijenţei intenţionate sau grave a Asiguratului sau Beneficiarului sau a reprezentanţelor acestora, precum şi ca urmare a încălcării de către oricare dintre părţi a regulilor de transportare;
d) a influenţei temperaturii, aerului de cală sau particularităţilor specifice ale încărcăturii, inclusiv gradul de uscare;
e) a ambalării necorespunzătoare sau ambalării încărcăturii şi expedierii ei în stare deteriorată;
f) a acţiunii focului sau exploziei produse în timpul transportării, cu ştirea Asiguratului sau reprezentanţelor acestuia, însă fără ştirea Asigurătorului.
g) a insuficienţei încărcăturii, ambalajul exterior fiind integru;
h) a deteriorării încărcăturii de către viermi, rozătoare, insecte;
i) a tergiversării termenului de expediere a încărcăturii şi căderii preţurilor;
j) a abaterii de la traseul fixat;
Pentru încheierea contractului de asigurare, Asiguratul trebuie să deţină actele care confirmă dreptul de proprietate sau de dispunere asupra încărcăturii.

Asigurătorul are dreptul să refuze acordarea despăgubirii de asigurare în cazurile în care:
• Asiguratul a comunicat cu bună ştiinţă date eronate despre obiectul asigurării;
• Asiguratul a primit recuperarea completă respectivă a prejudiciului de la persoana vinovată de prejudiciul cauzat;
• Dacă despre deteriorarea încărcăturii nu s-a declarat la primirea încărcăturii la punctul de sosire transportatorului sau organelor de drept în perioada de acţiune a protecţiei de asigurare, precum şi atunci, când acest fapt nu a fost confirmat de organele de drept;
• Pentru riscurile legate de transportarea încărcăturilor de valoare deosebită, dacă existenţa lor la predare transportatorului nu a fost specificată într-un inventar separat, sau pentru ele nu a fost încheiat un contract de asigurare separat;
• pentru pierderile, survenite după încheierea perioadei de asigurare.