Asigurare Agro


  • ASIGURAREA FACULTATIVĂ A ROADEI CULTURILOR AGRICOLE

În conformitate cu contractul de asigurare, Asigurătorul asigură de distrugerea parţială sau totală a roadei culturilor agricole de riscurile ce vor fi supuse subvenţionării, care vor fi anual aprobate prin hotărâre de Guvern.

Riscurile asigurate sunt următoarele:
a) distrugerea sau scăderea recoltei culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale ca efect de:
– Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%); – Căderi de grindină;
– Furtuni;
– Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor;
– Inundaţii;
– alte evenimente naturale neobişnuite pentru localitatea respectivă;
– boli sau atacul dăunătorilor.

b) Pierirea animalelor păsărilor, familiilor de albine şi a peştilor, care aparţin producătorilor agricoli şi piscicoli, din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume; – Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Serviciului Veterinar de Stat.

La dorinţa asiguratului prin contractul de asigurare pot fi acoperite şi alte riscuri, ce nu sunt cuprinse în lista celor subvenţionate.

Contractul de asigurare facultativă se încheie pe perioada unui ciclu agricol, pe un an sau pe mai mulţi ani. În caz de încheiere a contractului de asigurare pe mai mulţi ani, asigurătorul, de comun acord cu asiguratul, poate revedea, la începutul fiecărui an, condiţiile asigurării şi nivelul primelor de asigurare.

Contractul de asigurare se încheie pe perioada de vegetaţie a fiecărei culturi agricole, în baza cererii depuse de Asigurat, după forma stabilită de Asigurător. Cererea Asiguratului semnată se anexează la contractul de asigurare ce se păstrează la Asigurător, şi este parte integrantă a contractului încheiat.

Calcularea şi mărimea tarifelor de bază la asigurarea culturilor agricole pe riscuri aparte, le stabileşte Asigurătorul, reieşind din nivelul de plăţi, probabilitatea producerii riscului asigurat pe suprafaţa concretă, sumei de asigurare şi normativele stabilite la cheltuielile de gestionare.

Plata primei de asigurare integrale sau a primei ei rate se efectuează în următoarele termene:
a) pentru recolta culturilor de toamnă – cel tîrziu la 1 decembrie a anului precedent recoltării;
b) pentru recolta culturilor de primăvară – cel tîrziu la 1 iunie a anului curent.

În caz de înstrăinare a bunurilor asigurate, asiguratul are dreptul să solicite rezilierea contractului de asigurare şi restituirea primei de asigurare pentru termenul neexpirat, cu reţinerea cheltuielilor de gestiune de către asigurător.

 

  • ASIGURAREA FACULTATIVĂ A PLANTAŢIILOR MULTIANUALE

În conformitate cu contractul de asigurare facultativă a plantaţiilor multianuale Asigurătorul acordă protecţie de asigurare de distrugerea totală sau parţială a lor de riscurile luate la asigurare. În conformitate cu Condiţiile de asigurare, Asiguratul poate asigura culturile multianuale de căderi de grindină şi de îngheţuri de iarnă, sau de ambele.

Plantaţia se consideră distrusă total dacă au pierit mai mult de 70% de pomi (tufe) care nu pot fi restabilite. În acest caz plata despăgubirilor de asigurare se plăteşte integral.

În cazul când suprafaţa unde s-a produs riscul asigurat au pierit mai puţin de 70% din tufe (butaşi), atunci prin numărarea pomilor (tufelor) pieriţi şi raportarea lor la numărul total la un hectar, se calculează suprafaţa calamitată, în temeiul ei se calculează şi se plătesc despăgubiri de asigurare.

Asigurarea plantaţiilor multianuale se efectuează pe o perioadă de până la 12 luni.

Asigurătorul este în drept să refuze deplin sau parţial asiguratului despăgubirea de asigurare în asigurările de bunuri în cazul:
a) producerii de pagube ca urmare a unor acţiuni intenţionate ale asiguratului sau ale beneficiarului, orientate spre provocarea sau facilitarea producerii evenimentului asigurat, cu excepţia acţiunilor de îndeplinire a datoriei civice sau de apărare a vieţii, sănătăţii, onoarei şi demnităţii;
b) producerii de pagube ca urmare a unei infracţiuni intenţionate comise de asigurat sau beneficiar, legate direct de producerea evenimentului asigurat;
c) comunicării intenţionate de informaţii false către asigurător sau necomunicării datelor, cunoscute de asigurat, ce vizează interesele de asigurare dacă circumstanţele tăinuite se află în raport de cauzalitate cu producerea evenimentului asigurat;
d) unor alte evenimente prevăzute de legislaţie.

  • ASIGURAREA FACULTATIVĂ A ANIMALELOR (PĂSĂRILOR)

În conformitate cu prezentele Condiţii de asigurare se primesc la asigurare:
– bovinele, în vârstă de la 4 luni până la 10 ani;
– animalele de lucru (caii şi măgarii) în vârstă de la 4 luni până la 15 ani;
– suinele (porcii), în vârstă de la 4 luni până la 4 ani;
– ovinele (oile, căpriile), în vârstă de la 4 luni până la 7 ani.
– păsările, în vârstă de la o zi şi până la 2 ani.

În conformitate cu Condiţiile de asigurare asigurarea facultativă a animalelor (păsărilor) se efectuează în caz de pieire (pierdere) sau sacrificare de necesitate în rezultatul:
– bolilor;
– calamităţilor naturale,
– accidentelor.

Acţiunea terţilor (furtul).

Remarcă
Nu pot fi asigurate animalele (păsările) slabe, bolnave sau dacă apar suspiciuni în privinţa sănătăţii lor.
Nu poate fi încheiat contract de asigurare numai a unei părţi a animalelor dintr-o grupă de maturitate (omogene), dacă animalele nu sunt numerotate individual.