Asigurare AccidenteAsigurarea de accidente – forma a asigurării facultative de persoane, care cuprinde riscurile de deces, traumatisme şi alte leziuni corporale cauzate de accidente.

Asigurătorul oferă protecţie prin asigurare în cazul accidentelor suportate de Asigurat pe durata asigurării, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în afara ei. Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu Persoana asigurată sau a Beneficiarului asigurării, cu viaţa, sănătatea şi capacitatea lor de muncă.

Accident – evenimentul subit (imprevizibil) generat de influenţa unui factor extern provenit din afară şi fără voinţa Asiguratului, care are ca efect leziunea corporală sau decesul acestuia. Se consideră accidente influenţa unor asemenea factori externi cum sunt: calamităţile naturale, explozia, acţiunea curentului electric, trăsnetul, insolaţia, arsură, frigerea (opărirea), degerarea, strivirea, înecul, atacarea de către răufăcători sau animale, căderea vreunui obiect sau a însăşi Persoanei asigurate, înăduşirea subită, nimerirea întâmplătoare în căile respiratorii a unui corp străin, intoxicaţia gravă întâmplătoare cu plante otrăvitoare, săruri ale metalelor grele, substanţe chimice (industriale sau menajere), medicamente administrate conform prescripţiei medicului, precum şi leziunile corporale căpătate ca urmare a mişcării, catastrofei sau a ciocnirii mijlocului de transport cu alte autovehicule, cu obiecte (obstacole) imobile, răsturnării, alunecării sau căderii autovehiculului de la înălţime, la exploatarea maşinilor, mecanismelor etc.

Nu sunt considerate accidente toate formele de boli acute sau cronice (inclusiv infarctul, ictusul şi alte afectări subite ale organelor, survenite în urma unei patologii ereditare sau a evoluţiei ei), şocul anafilactic, precum şi bolile infecţioase, toxiinfecţiile alimentare (salmoneloza, dizenteria etc.). În cazul asigurării şoferilor de accidente rutiere, se consideră accidente doar evenimentele produse cu Persoana asigurată ca urmare a catastrofei, ciocnirii mijlocului de transport cu alte autovehicule, cu obiecte (obstacole) imobile, răsturnării, alunecării sau căderii autovehiculului de la înălţime, care i-au cauzat leziuni corporale sau au cauzat decesul acesteia.

Nu sunt considerate drept cazuri de asigurare şi din protecţia asigurării vor fi excluse următoarele:
Accidentele provocate de tulburări mintale, dereglări de cunoştinţă sau ca urmare a unei prejudicieri considerabile a capacităţii psihice în urma consumului de alcool, droguri sau medicamente, apoplexii, de accese epileptice sau alte accese spastice, care cuprind întregul corp al Asiguratului.

Accidentele suportate de către Persoana asigurată ca urmare a acţiunilor premeditate ale Contractantului sau ale Beneficiarului, orientate spre provocarea sau facilitatea producerii evenimentului asigurat sau săvârşirii de către ele a unor fapte ilicite aflate în dependenţă cauzală directă cu survenirea cazului asigurat;

Accidentele, inclusiv intoxicaţiile, provocate în urma acţiunilor Asiguratului (Persoanei asigurate), ce ţin direct de faptul că în momentul survenirii cazului asigurat el s-a aflat sub influenţa alcoolului, drogurilor, preparatelor narcotice şi/sau toxice, medicamentelor, a substanţelor chimice menajere etc.

Notă: Totuşi, protecţia prin asigurare este oferită copiilor în vârstă de până la 14 ani.
Protecţia prin asigurare se menţine, chiar dacă intervenţiile sau tratamentele, chiar şi cele de diagnostic şi de terapie cu raze, au fost determinate de un accident care intră sub protecţia asigurării.